Creu Blanca Tarradellas

Creu Blanca Tarradellas

Home Creu Blanca Tarradellas

Creu Blanca Tarradellas

El centre, situat entre Plaça Francesc Macià i l'Estació de Sants va ser remodelat íntegrament al 2011.

S'ofereix, principalment, assistència ginecològica i obstètrica però també és el centre de Creu Blanca on es poden fer sessions de rehabilitació.

El centre compta amb professionals de diferents especialitats i també és possible realitzar radiografies i ecografies entre altres moltes proves.